Praticons – prakse konservatorstva arhitekturne dediščine

Čezmejni projekt Praticons, ki povezuje slovenske in italijanske partnerje Univerza v Vidmu, Oddelek za zgodovino in zaščito kulturne dediščine, Oddelek za ekonomske vede in statistiko, Univerza v Novi Gorici - Program ETKAKD, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Občina Idrija in Uprava arhitekturnih in krajinskih spomenikov Furlanije Julijske krajine je izboljšati pristop k varovanju in obnovi stavbne dediščine, kot temeljni pogoj za oblikovanje vsakega kulturnega sistema, ki temelji na ohranjanju virov določenega območja. Cilj je prav tako pobuda za izgradnjo izobraževalnega mehanizma, izmenjavo praktičnih informacij povezanih s tehnologijami ohranjanja, namenjenimi trajnostnemu razvoju področja, hkrati pa povečanju pomembnosti tekočih in bodočih projektov. V okviru projekta se  bo izvedel pilotni primer tovrstne obnove, ki bodo prav Šturmajce. Ciljne skupine projekta so vsi akterji, vključeni v konzervatorstvu teritorija, kulturne krajine ter stavbne dediščine, vključno s prebivalstvom.

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Spletna stran projekta:

http://www.praticons.com/si/