MOJA ŠTACUNA

Domača pravična trgovina MOJA ŠTACUNA je mreža partnerjev (Zavod Pelikan Karitas, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija in Potencial inštitut), ki delujemo:

- po načelih socialnega podjetništva
- po načelih pravične trgovine
- po načelih trajnostnega razvoja.

Višina dodeljenih sredstev: 299.520,28 EUR (85% EU, 15% Slo udeležba) 

Trajanje projekta: 24. 08. 2012 - 24. 08. 2015

Ciljna skupina: mladi do dopolnjenega 25. leta brez ali z nizko stopnjo izobrazbe, osebe starejše od 50 let, odvisniki (vključeni v programe rehabilitacije), obsojenci, brezdomne osebe 

VKLJUČEVANJE RANLJIVIH SKUPIN 

Predmet projektnih aktivnosti je spodbujanje dostopa do usposabljanja in zaposlovanja ranljivim ciljnim skupinam na trgu dela z razvojem dejavnosti socialnega podjetništva kot trajnega opravljanja dejavnosti s prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti.

Projekt razvija tržno dejavnost (prodajo po modelu domače pravične trgovine) v skladu z načeli socialnega podjetništva kot jih opredeljuje Zakon o socialnem podjetništvu in udejanja delovna mesta za socialno in poklicno reintegracijo ranljivih skupin na trgu dela. V projektu Domača pravična trgovina MOJA ŠTACUNA bo do avgusta 2015 realiziranih za 54 mesecev zaposlitev za polni delovni čas.

DEJAVNOST SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA: Domača pravična trgovina
Promoviramo zdrav način prehranjevanja z lokalno pridelanimi živili.

- Spodbujamo vračanje tradicionalnih domačih sezonskih pridelkov in izdelkov na jedilnike.
- Podpiramo sonaravno kmetovanje in podobne dobre prakse pridelave in predelave živil.
- Kreiramo nova delovna mesta za socialno in poklicno integracijo ranljivih skupin.
- Zaposlujemo ranljive ciljne skupine.
- Razvijamo novo družbeno odgovorno tržno dejavnost – domačo pravično trgovino.
- Oskrbujemo odjemalce s svežimi domačimi živili slovenskega porekla.