Spodbujanje razvoja človeških virov in izvajanje razvojnih projektov s tega področja je z Lizbonsko strategijo v programskem obdobju 2007-2013 pridobilo poseben status, saj je postalo eno od ključnih razvojnih aktivnosti tako države Slovenije kot Evropske unije, s katerimi bo možen nadaljnji gospodarski in socialni napredek v naši družbi. Z vstopom v novo finančno perspektivo 2014-2020 pa je (vseživljensko) izobraževanje še pridobilo na pomenu, saj je od tega odvisen inovativni preboj EU in s tem trajnostna rast ter razvoj območja.

Eden od naših pomembnih ciljev je dvigniti tako povpraševanje po učenju kot tudi ponudbo v lokalnem okolju, še posebej  za tiste, ki so doslej imeli najmanj koristi od izobraževanja in usposabljanja. To od nas zahteva stalen dotok informacij, znanj in stalno motiviranost posameznikov. Poskrbeti želimo za kvaliteto in skladnost ponudbe s potrebami in željami lokalnega prebivalstva.

Cilj naših aktivnosti je izvajati izobraževalne, svetovalne in informativne programe in storitve za vse skupine prebivalstva, ki so za udeležence prostorsko blizu in cenovno dostopne. Naš dolgoročen cilj pa je dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva, ki je danes pod slovenskim povprečjem, raven funkcionalne in digitalne pismenosti ter dvig vključenosti prebivalstva v aktivnosti vseživljenskega učenja.

Smo vodilna institucija s področja vseživljenskega izobraževanja v Idrijsko-Cerkljanski subregiji.Večino naših izobraževalnih storitev izvajamo v učilnici ICRUM v naših poslovnih prostorih v Idriji, ki je računalniško opremljena (13 računalnikov). Izobraževanja pa izvajamo tudi na drugih lokacijah (Cerkno, Črni Vrh, Spodnja Idrija, Kanomlja, Vojsko,...), odvisno od programa in skupine udeležencev v izobraževanju.

LOGO ICRUM

Aktualna izobraževanja spremljajte v naši rubrki Novice in Aktualni projekti.

Izobraževalne programe izvajamo ob finančni podpori Občine Idrija, Občine Cerkno, Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ter Evropske unije (Evropski socialni sklad).