Enjoytour - Dober tek po čezmejnih poteh okusov       

V projekt je vključenih enajst partnerjev: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pokrajina Gorica (ITA), Pokrajina Videm (ITA), Občina Idrija, Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija d.o.o., ARIES Posebna agencija Trgovinske, industrijske, obrtne in kmetijske zbornice Trst, Gibanje za promocijo vinskega turizma v FJK, INFORMEST (Center za pospeševanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja), Deželna Kmečka zveza, Občina Kobarid, Občina Ajdovščina. Partnerji predstavljajo čezmejno območje, ki se ponaša z naravnimi lepotami in tipičnimi gastronomskimi izdelki v duhu tradicije in spoštovanju ter ohranjanju okolja.

Aktivnosti v okviru projekta ENJOY TOUR so zelo raznolike: od usposabljanja v okviru študijskih ogledov, izmenjave dobrih praks, ocenjevanj vina in suhih mesnin, izdelave brošur z ribjimi recepti in delu na ribiškem turizmu, čebelarski del z ureditvijo čebelnjakov in likovnimi delavnicami, do mreženja/povezovanja poti dobrih okusov in vinskih cest s poudarkom na trajnostnem razvoju, ki vedno bolj zaznamuje turistično ponudbo in povpraševanje. Rezultat projekta bodo usposobljeni, izobraženi in osveščeni pridelovalci, ponudniki, turistični delavci in mladina, ki se bodo udeležili izobraževanj in promocijskih in informativnih prireditev. Vzpostavljeni bodo stiki v verigi od pridelovavcev, ponudnikov do orabnikov tipičnih izdelkov čezmejnega območja. Večja bo prepoznavnost območja, dosežene rezultate pa bodo uporabili predstavniki vseh ciljnih skupin.

Na idrijsko-cerkljanskem območju se je izdelala raziskava o čebelarstvu, obnovil se je meščanski čebelnjak v Idriji, izvedla se je fotodelavnica v dveh delih, kjer se je pridobilo precej promocijskih fotografij vezanih na čebelarstvo v naših krajih, raziskalo se je zgodovino čebelnjaka, iz izsledkov pa se bodo pripravili promocijski materiali.

Projekt bo trajal 30 mesecev, od avgusta 2012 do januarja 2015, s skupnimi stroški v višini 391.374,32 EUR.

Več o projektu si lahko preberete na sledeči povezavi: http://www.enjoytour.eu/SI/news.php

Čebelarstvo na Idrijsko – Cerkljanskem skozi zgodovino

V okviru izvedenih aktivnosti projekta Enjoy Tour – Dober tek na čezmejnih poteh okusov, je ICRA d.o.o. Idrija pripravila raziskavo o čebelarstvu na Idrijsko – Cerkljanskem območju, skozi katero se je pridobilo kar nekaj  pomembnih zgodovinskih podatkov o pomenu čebelarstva v življenju ljudi, na območju Idrije in Cerkna. Raziskavo si lahko preberete tukaj.

Obnovljen meščanski čebelnjak v Idriji                

V okviru projekta Enjoy Tour je Občina Idrija s pomočjo ICRA d.o.o. Idrija in številnimi strokovnjaki  obnovila idrijski meščanski čebelnjak, ki v slovenskem merilu predstavlja izjemen primer mojstrsko izdelanega in poslikanega meščanskega čebelnjaka, enega od biserov slovenskega čebelarstva 20. stoletja. Pri obnovi se je poskušalo ohraniti čim več prvotnih sestavnih elementov, s katerimi je čebelnjak ohranil svojo avtentičnost. Sedaj, ko je čebelnjak obnovljen, poskušamo ta čudovit objekt povezati s področjem izobraževanja in turizma. Meščanski čebelnjak bo postal inovativen turistični, kulturni in izobraževalni produkt, kar predstavlja izjemen primer razvoja trajnostnega turizma na našem območju. Čebelnjak bo tako kakovostno nadgrajeval ponudbo turistične destinacije, vezano na doživljanje naravne in kulturne dediščine, dopolnjeval dogajanje v okviru lokalnih prireditev, predstavljal infrastrukturo za izvedbo naravoslovnih dni za lokalne vrtce in šole, ter ohranjal in širil vedenje, običaje ter lokalno identiteto povezano s čebelarstvom.

Pripravljeno je bilo kar nekaj promocijskih vsebin o meščanskem čebelnjaku. Med drugim so bili objavljeni številni prispevki na temo čebelnjaka, organizirani vodeni ogledi in izdelani promocijski materiali, ki lično dopolnjujejo vsebino čebelnjaka.

Na tej povezavi si lahko preberete raziskavo o zgodovini in obnovi mestnega čebelnjaka v Idriji.

Zloženka SLO - Idrijski meščanski čebelnjak

Zloženka ANG - Idrija Townspeople apiary

Zloženka ITA L'apiario urbano di Idrija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Projekt "ENJOY TOUR – Dober tek na čezmejnih poteh okusov" je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto "ENJOY TOUR – Buon appetito sulle strade del gusto transfrontaliere" finanziato nell′ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007 – 2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

 http://www.ita-slo.eu/mma_bin.php?id=2010041315344273