Vpis v poslovni register: 09.02.2000

 

Ustanovitelji so bili:

Občina Idrija 41,6667%

Občina Cerkno 41,6667%

Gospodarska zbornica Slovenije 4,1667%

Območna- Obrtno podjetniška zbornica Idrija 4,1667%

Klub podjetnikov Idrija 4,1667%

Klub podjetnikov Cerkno 4,1667%

  

 6.10.2014 se je družbena pogodba ICRE spremenila in sicer se je z odkupom deležev s strani Občine Idrija in Občine Cerkno spremenil lastniški delež. Tako sta lastnici in ustanoviteljici Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije samo še občini.

Občina Idrija 50 %

Občina Cerkno 50 %

ICRA ostaja družba z omejeno odgovornostjo in neprofitna organizacija, ki pa ima ustanoviteljici iz javnega sektorja.