Varstvo in ohranjanje stavbne dediščine je ključna točka projekta PRATICONS. V okvirju projekta je bila odkupljena domačija Šturmajce v Gorenje Kanomlji, kjer bodo potekala tudi restavratorska dela.

Nekaj glavnih poudarkov o pomeni ohranjanja stavbne dediščine in tudi zakonodaje povezane s tem področje bomo lahko slišali na Infodnevu projekta in sicer 3. februarja ob 10h v Vidmu.


Program je v priponki.

 

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.