Cilj projekta PRATICONS  - Prakse konservatorstva arhitekturne dediščine je izboljšati pristop k varovanju, obnovi in vrednotenju stavbne dediščine.

Projektni partner - Univerza v Novi Gorici - je pripravil predavnaja - delavnico na temo  Patologije in tehnike konzervatorstva vertikalnih elementov stavbe (Viviana Martini, Pierantonio Barizza)  in Zgodovina primera (Prof. ing. arh. Paaolo Faccio).

V imenu projektnega partnerja vas vljudno vabimo k udeležbi.

Univerza v Novi Gorici

 

Projekt PRATICONS, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

 

Vabljeni na drugo od šestih tematskih srečanj za predstavitev dobrih praks pri rabi in upravljanju zgradb.

Vabilo