Cilj projekta PRATICONS  - Prakse konservatorstva arhitekturne dediščine je izboljšati pristop k varovanju, obnovi in vrednotenju stavbne dediščine.

Projektni partner - Univerza v Novi Gorici - je pripravila predavnaja - delavnico na temo  Vredndnost kulturne dediščine ter Pristopi za zagotovitev potresne varnosti zgradb.

V imenu projektnega partnerja vas vljudno vabimo k udeležbi.

Univerza v Novi Gorici

 

Projekt PRATICONS, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

 

Vabljeni na prvo od šestih tematskih srečanj za predstavitev dobrih praks pri rabi in upravljanju zgradb

Vabilo