Cilj projekta PRATICONS  - Prakse konservatorstva arhitekturne dediščine je izboljšati pristop k varovanju, obnovi in vrednotenju stavbne dediščine.

Projektni partner - Univerza v Vidmu - Oddelek za Ekonomiko in statistiko je pripravil okroglo mizo katere osrednja točka bo  "Tržišče stavbenga restavratorstva na čezmejnem območju: perspektiva za prihodnost."

V imenu projektnega partnerja vas vljudno vabimo k udeležbi.

Univerza v Vidmu

Oddelek za Ekonomiko in statistiko

Donata Collodi in Andrea Moretti

 

Projekt PRATICONS, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

Vabilo