Občina Cerkno na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v Večnamenskem centru Cerkno v najem. 

Oddaja jih tako za namene izvajanja družbeno koristnih dejavnosti kot za potrebe Podjetniškega inkubatorja.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 26. januar do 12. ure.

Oba poziva z več informacijami objavljamo na spodnjih povezavah in na občinski spletni strani www.cerkno.si.
  

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov namenjenih izvajanju neprofitnih družbeno koristnih programov v najem

 

Javno zbiranje ponudb s pogajanji za oddajo poslovnih prostorov v najemObčina Cerkno