Ustanovljena Lokalna akcijska skupina

30. septembra 2014 je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina za izvajanje pristopa LEADER in CLLD na območju občin Logatec in Idrija. Včeraj je na svoji prvi seji skupščina sprejela sklep, da se v LAS vključi tudi območje občine Cerkno. V lokalno akcijsko skupino se bodo odslej lahko vključevali tudi člani iz Cerkljanske.

Izvoljen je bil prvi predsednik LAS, to je župan Bojan Sever.