Ohranjajmo dediščino – obnovljena lanena jama

V letu 2013 je Geografski inštitut Anton Melik pri ZRC SAZU na pilotnem območju Črnovrške planote v občini Idrija izvajal aktivnosti projekta SY CULTour, katerega cilj je bil izboljšati upravljanje s kulturnimi vrednotami na podeželskih območjih z namenom povečati njihov ekonomski in socialni razvoj. Izdelan je bil seznam kulturnih vrednot z razvojnim potencialom. Na tem seznamu se je znašla tudi tradicija pridelave in obdelave lanu. Na Črnovrškem so do sredine 20. stoletja pridelovali lan iz katerega so tkali platno za obleke, rjuhe, brisač itd. Lan so sejali v začetku maja, ob koncu avgusta ali v začetku septembra so ga populili, semenske glavice z »zriflanjem« odstranili in stebla razgrnili po travnikih. Čez nekaj tednov so stebla pobrali, ko jih je trava že prerasla, so jih povezali v snope in shranili na suhem. V oktobru so lan sušili v laneni jami. Lanena jama je manjša hiška, globoka približno 3 metre, široka 2 metra, pokrita s kamnito oz. betonsko streho, ki je navadno, zaradi možnosti vžiga lanu, stala nekoliko oddaljena od ostalih kmečkih poslopij. Vanjo je v tleh speljan rov, v katerem se zakuri ogenj, da se toplota tako širi v jamo in se lan ob tem dodatno suši. Posušena stebla lanu so terice nato trle. S tem so izluščile oleseneli del, v rokah pa jim je ostalo tkivo za nadaljno predelavo v predivo.

V okviru študijskega krožka Ohranjajmo dediščino, ki ga je skupaj s prizadevnimi domačinkami in domačini izvajala ICRA, je bila lanena jama obnovljena in sicer del notranjosti ter rov, ki je speljan v jamo, v katerem so zakurili ogenj, preko katerega se je toplota širila v jamo, da se je lan sušil. Pridne domačinke in domačini so dediščino pridelave in obdelave lanu predstavile tudi širši javnosti v okviru oktobrskega projekta Dnevi evropske kulturne dediščine, 4. oktobra 2014 ter taranje, 19. oktobra 2014, ko se je, tako kot nekoč, zbralo več teric in krajanov Črnovrškega okraja. Udeležence so na dogodkih pogostili s slastnim lanenim pecivom in mnogimi drugimi doma pripravljenimi dobrotami.