Obvezno pošiljanje e-računov v zavode, vrtce, šole,..

Vsi, ki dobavljajo blago in izvajajo storitve za proračunske uporabnike (ministrstva, šole, vrtci, Kmetijsko gozdarska zbornica,..) bodo morali od 1. januarja 2015 proračunskim uporabnikom pošiljati račune v e-obliki. E-račun je račun, ki ga izdajatelj izda v elektronski obliki prejemniku opravljene storitve ali prodano blago in poponoma nadomešča papirnato obliko računa.

Več na povezavi