Obvestilo UE Idrija: usklajevanje GERK-ov z novim pravilnikom o registru kmetijskih gospodarstev RKG

Upravna enota Idrija obvešča prebivalce občin Idrija in Cerkno, da je z 11. oktobrom 2014 pričel veljati nov Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev RKG (Ur. list RS, št. 73/14). Glavne spremembe so združitve soležnih GERK-ov istega KMG-ja v BLOKE, določitev največje upravičene površine, spremembe pri članih KMG-ja, novosti za planine, nove vrste in ukinitev nekaterih vrst rabe GERK-ov. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v skladu z novim Zakonom o kmetijstvu (Zkmet-1, Ur. l. RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 – ZdZPVHVVR, 26/2014) ter pravilnikom že uskladilo podatke v registru ter nosilcem kmetijskih gospodarstev poslalo izpise. Uskladitve ostalih podatkov morajo nosilci kmetijskih gospodarstev opraviti osebno na Upravni enoti Idrija, Študentovska ulica 2.

V izogib čakanju se je Upravna enota Idrija odločila, da bo nosilce kmetijskih gospodarstev pisno povabila na usklajevanje. Prednost bodo imeli nosilci, ki so v preteklem letu uveljavljali ukrep Kmetijsko okoljskih plačil (KOP). Hkrati vas naprošamo, da pred predvidenim sestankom razmislite o vseh drugih spremembah  GERK-ov. npr. vris njiv, dodatnih oziroma opuščenih kmetijskih površin, ipd..

Vabljene stranke prosimo, da se držijo termina, določenega v vabilu oziroma pravočasno sporočijo svojo odsotnost na tel.številke: 3734313, 3734314, 3734316, na katerih dobite tudi vse druge informacije.

Obenem sporočamo, da si morajo občani, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, zaradi spremenjene uredbe, pridobiti nova dovoljenja in sicer najkasneje do 1.1.2016. Informacije dobite na tel. številkah: 3734320 in 3734313.