V letu 2019 je ICRA d.o.o. Idrija oddala naslednja naročila katerih vrednost je presegal 10.000 eur ter ni presegala zgornje meje 20.000 eur brez DDV: