Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021 (dvoletno sofinanciranje kulturnih projektov) na naslednjih področjih knjige:

  • Izdaja knjig (IK),
  • Bralna kultura (BK),
  • Literarne prireditve (LP),
  • Mednarodno sodelovanje (MS).
Upravičeni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavi pravna oseba zasebnega prava, najmanj dve leti registrirana na področju dejavnosti, ki je predmet razpisa, razen v primeru, da je novoustanovljena pravna oseba zasebnega prava pravni naslednik pravne osebe zasebnega prava, ki ga je v obdobju 2018–2019 sofinancirala JAK in nadaljuje z izvajanjem sofinanciranega knjižnega projekta. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave: 02.03.2020

Več na tej povezavi.