Regionalni razvojni program Severne Primorske 2014-2020

V petek, 3. 10. 2014, je bil RRP poslan na MGRT v formalno usklajevanje. Ministrstvo mora izdati mnenje o skladnosti RRP v roku 45 koledarskih dni. Po prejemu mnenja s strani MGRT bo RRP poslan v potrditev Razvojnemu svetu regije.

Osnutek RRP Severne Primorske 2014-2020 najdete tukaj.