Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno od spodaj navedenih področij mladinskega sektorja, skladno s 4. členom ZJIMS:

 • avtonomija mladih,
 • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
 • dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
 • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
 • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
 • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
 • zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
 • dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
 • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov programov dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednjih skupinah:

 • Nacionalne mladinske organizacije (NMO),
 • Mladinski centri (MC),
 • Druge nevladne organizacije, ki izvajajo program mladinskega dela (DNO).

Na poziv se lahko prijavijo organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave: ‎10‎. ‎02‎. ‎2020

Več na tej povezavi.