1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi. Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Cilja javnega razpisa je premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:

 • Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij, 
 • Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij. 

Vlagatelj vlogo odda do posameznega razpisnega roka, in sicer:

 • 1. rok do 31. 1. 2020,
 • 2. rok do 28. 2. 2020,
 • 3. rok do 31. 3. 2020,
 • 4. rok do 30. 4. 2020.

Povezava na spletno stran razpisa.

2. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi. Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Cilja javnega razpisa je premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:

 • premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev. 

Vlagatelj vlogo odda do posameznega razpisnega roka, in sicer:

 • 1. rok do 31. 1. 2020,
 • 2. rok do 28. 2. 2020,
 • 3. rok do 31. 3. 2020,
 • 4. rok do 30. 4. 2020.

Povezava na spletno stran razpisa.