Projekt EUREVITA – Razvoj trajnostne, čezmejne zaposlitveno - gospodarske strukture za ponovno oživitev kulturne dediščine in redkih obrti 

Zavod za zaposlovanje je partner v čezmejnem projektu EUREVITA, ki je namenjen ohranitvi redkih obrtnih veščin za oživitev kulturne dediščine in s tem povezanimi novimi zaposlitvenimi priložnostimi za iskalce zaposlitve na čezmejnem trgu dela.

Izhodišče projekta EUREVITA je bilo zavedanje, da je obmejna regija med Slovenijo in Avstrijo gospodarski, zaposlitveni in kulturni prostor, ki se skupaj razvija. Skupna kulturna dediščina je najbolj izrazita v tradicionalnih, zgodovinsko razvitih obrtniških poklicih (npr. skodlar, metlar, sodar, izdelovalec suhih zidov itd.), ki so neposredno povezani s skupno kulturno dediščino regije. Veliko teh obrti se zaradi pomanjkanja poenotenega, javno dostopnega šolanja ali zaradi negativnega dojemanja javnosti ni preneslo v sodobnost in zanje obstaja velika nevarnost, da bodo pozabljene. Posledica tega stanja pa je propad kulturne infrastrukture (npr. gradov, dvorcev, samostanov) in druge kulturne dediščine, za ohranjanje katerih so te obrti nujne. 

Problematika se nanaša na celotno obmejno regijo, zato je potrebno s čezmejnimi, inovativnimi ukrepi najti skupne rešitve, ki bodo koristile celotnemu programskemu prostoru. Projekt EUREVITA je kot odgovor na tako problematiko usmerjen v izboljšanje učinkovitosti ter krepitev izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela. Z mehanizmi za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi, se bo zvišala tudi kakovost teh sistemov in s tem olajšal prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

V okviru projekta bodo izvedena usposabljanja (za brezposelne) za tradicionalne poklice:

  • izdelava in polaganje lesenih skodel
  • izdelava grabelj in metel
  • izdelava tradicionalnih wellness izdelkov, kot so čebelni, zeliščni in smolni izdelki, mila in mazila

Usposabljanje bodo izvedli v treh skupinah (20 – 30 oseb za vsako področje usposabljanja)

  • v Kamniku (izdelava in polaganje lesenih skodel)
  • v Rogatcu  (izdelava grabelj in metel ) in
  • v Mariboru (izdelava tradicionalnih Wellness izdelkov, kot so čebelni, zeliščni in smolni izdelki, mila in mazila).

Usposabljanja se bodo odvijala v letu 2020 (predvidoma od marca do oktobra).

Za več informcij vam je na voljo kontaktna oseba na ZRZS:

Anita Kunst

E:anita.kunst@ess.gov.si
T: 05 969 54 04
M: 030 711 414

Več informacij o projektu najdete TUKAJ.