AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

1.Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu S št. 58/19. 

2. Urad Vlade RS za komuniciranje je objavil javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v letu 2020.  

Urad s tem razpisom vabi nevladne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Slovenije o naslednjih aktualnih tematikah:

  • spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov,

  • medijska pismenost,

  • boj proti trgovini z ljudmi. 

Upravičeni vlagatelji na vse sklope tega javnega razpisa so nevladne organizacije, ki izpolnjujejo

pogoje iz razpisa. 

Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini največ 80% skupne vrednosti projekta. 

Rok za oddajo vlog je 14. 1. 2020. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.