Glasbeniki brez meja

Chambéry v Franciji in Idrija v Sloveniji imata skupno dvoje: mesti sta prejeli naziv Alpsko mesto leta in od takrat dalje tudi sodelujeta v mednarodnem društvu z istim imenom.
V obeh mestih imajo prav posebna orkestra, Tétras Lyre v Chambéryju in rudarski pihalni orkester v Idriji. V orkestru Tétras Lyre igra 41 glasbenikov, starih med 15 in 59 leti, od tega 34 z motnjo v duševnem razvoju. Rudarski pihalni orkester, ki je ena najstarejših godb v širšem evropskem prostoru, pa izvira še iz časov rudarjenja in je danes priča živahnemu kulturnemu in družabnemu življenju v Idriji.
Godbeno društvo šteje 55 članov in članic, kar dve tretjini jih je mlajših od 26 let. Glasbeniki obeh orkestrov so medseboj oddaljeni 800 km, živijo vsak na drugem koncu alpskega loka, govorijo različna jezika in izhajajo iz povsem različnih okoliščin.
V okviru Alpskega tedna 2012 v Poschiavu (Švica) sta oba orkestra, na pobudo društva »Alpsko mesto leta« prvič nastopila skupaj in med drugim zaigrala skladbe, ki so bile komponirane prav za to priložnost. V letu 2013 je bil organiziran koncert v Chambéryju. Oba orkestra sta za svoje dosežke že prejela številna priznanja.
Tétras Lyre in Godbeno društvo rudarjev bosta 18. oktobra 2014 v Idriji ponovno nastopila skupaj. Na koncertu bosta predstavila glasbena dela, ki so jih uglasbili še v Poschiavu.
Film o koncertu v Poschiavu ter dodatne informacije najdete na:
www.alpskomesto.org/sl/koncert
in na
www.alpskomesto.org/sl/projekti/mladi/young-lpweek

Vabilo