AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019. 

    Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti, s ciljem izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev in izboljšati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev. 

    Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 EUR, od tega bo večina sredstev razdeljena upravičencem, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo, za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom. 

    Rok za oddajo vloge na razpis je 6. 12. 2019. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.