Z namenom krepitve konkurenčnosti in trajnosti turističnega sektorja, bo razpis podpiral aktivnosti usmerjene v izboljšanje poslovnega okolja za turistične organizacije, predvsem prek okrepljenega poznavanja socio-ekonomskih in tržnih zakonitosti ter izmenjave dobrih praks; večje prepoznavnosti evropske transnacionalne turistične ponudbe; ter povečevanja kapacitet turističnih organizacij prek mednarodnega povezovanja in izmenjave znanj.

Upravičeni prijavitelji

Prijavo lahko odda le konzorcij, ki ima vsaj 5 in največ 10 članov/partnerjev. Partnerji morajo predstavljati različne pravne osebe, ki prihajajo iz najmanj 5 upravičenih držav (države članice EU ter države, ki sodelujejo v programu COSME). V konzorciju lahko sodelujejo tudi nevladne organizacije.

Vrednost razpisa 5.000.000 eur

Najvišje sofinanciranje posameznega projekta je 1.000.000 eur; do 75 % upravičenih stroškov.

Rok prijave ‎24‎. ‎10‎. ‎2019

Trajanje projekta od 25 do 36 mesecev

Več na tej povezavi.