AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA 

V Uradnem listu RS št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019. 

  Namen razpisa je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA. Razpis podpira tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem. 

  Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih (RR) projektov. Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih RR projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v  obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet sofinanciranja. 

  Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost v skladu z ZGD in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje iz razpisa. 

  Izbrane projekte se bo sofinanciralo v višini:

    • 40% upravičenih stroškov za velika,

    • 50% upravičenih stroškov za mikro, mala in sredne velika podjetja. 

Za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji zahodna Slovenija, velja omejitev sofinanciranja, in sicer največ 100.000 eur na leto oz. 12 mesecev izvajanja projekta. 

Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne pomoči. Upravičeni so stroški za izvajanje industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki jih opredeljuje ta shema. 

Rok za oddajo vlog na javni razpis v letu 2019 je 16. 12. 2019. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.