Računalniška izobraževanja odslej dostopnejša v domačem kraju

LAS s CILjem skupaj z Občinama Idrija in Cerkno ter Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo sodeluje v projektu sodelovanja štirih LAS, z nazivom Digitalne rešitve ZA izzive podeželja. Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Izvajati smo jo pričeli v začetku meseca septembra 2018, zaključili pa jo bomo konec maja 2021.

Poleg drugih aktivnosti v okviru projekta, bomo v naslednjih treh letih, izvajali tudi BREZPLAČNA računalniška izobraževanja v manjših skupinah z najmanj petimi udeleženci. Izobraževanja bodo vsebinsko prilagojena potrebam prebivalcem Idrijsko-Cerkljanskega, s pomočjo mobilne učilnice pa jih bomo izvajali lahko povsod tam, kjer bodo skupine prebivalcev za to izkazale interes.

Računalniška in digitalna pismenost sta danes postali osnovni znanji, njuno potrebni za razvoj posameznika na vseh področjih. Še večji pomen imajo ta znanja na odmaknjenih območjih našega podeželja, saj so potrebna za lažje zaposlovanje, komuniciranje, iskanje informacij ter vodenje kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije.

Preden pa pričnemo z izvajanjem izobraževanj bi radi preverili kakšne so vaše potrebe. VABIMO vse prebivalce, društva, podjetnike, krajevne skupnosti, zavode,… na Idrijsko-Cerkljanskem, da nam osebno ali preko izpolnjenega anketnega vprašalnika (najdete ga na spletni strani www.icra.si) sporočite, kakšne so vaše potrebe po osnovnih ali bolj specifičnih računalniških in digitalnih znanjih ter kje bi si želeli, da tečaje izvajamo.

Za več informacij smo vam na razpolago na telefonski številki  05 37 43 913 ali na elektronskem naslovu: izobrazevanje@icra.si. Več o projektu si lahko preberete na naši spletni strani www.icra.si.

LAS s CILjem

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija vodilni partner LAS s CILjem

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Digitalne rešitve ZA izzive podeželja v okviru izvajanja podukrepa 19.3. »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«. Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren upravičenec operacije ICRA d.o.o. Idrija.