Zaposlitev novega delavca se začne z objavo oglasa za prosto delovno mesto, razen če objava ni potrebna, izjeme od obvezne objave prostega delovnega mesta določa 26. člen ZDR-1.

Delodajalec lahko prosto delovno mesto objavi preko različnih medijev (na svoji spletni strani, na spletni strani zaposlitvenih agencij, preko socialnih omrežij, itd). Objava prostega delovnega mesta mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, kot to izhaja iz 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1). Ponavadi pa objava vključuje bistvene delovne naloge, ki jih bo izbrani kandidat na delovnem mestu opravljal, ter delodajalčeve zahteve (raven izobrazbe, delovne izkušnje, znanje tujih jezikov, druge veščine in lastnosti …). Pri tem oglas za prosto delovno mesto vsebuje tudi rok za prijavo ter kontaktno osebo, na katero mora bodoči zaposleni nasloviti prošnjo.

 

Več informacij na spodnji povezavi:

https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-prirocnik/21611-pogoji-za-sklenitev-pogodbe-o-zaposlitvi