Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje podaljšuje rok za predložitev ponudb za spodbude za Trajno zaposlovanje mladih  ter Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 

Delodajalci lahko po novem predložite ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbude za trajno zaposlovanje mladih« ter ponudbo v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019« do 31.12.2019.   

Aktivni do upokojitve - Začasno zaprtje javnega povabila  Zavod bo ponudbe ponovno pričel zbirati s 1. septembrom 2019. Več informacij   Kljub temu lahko za zaposlitev starejših brezposelnih pridobite subvencijo v višini najmanj 5.000 EUR v okviru javnega povabila Zaposli.me.  

Več informacij o različnih finančnih spodbudah https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude