Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija razpisuje prosto delovno mesto »Samostojni svetovalec«.

Opis delovnega mesta oz. dela:

-          strokovna in administrativno-tehnična dela na projektih;

-          koordiniranje pri izvajanju zahtevnejših nalog na projektih;

-          organiziranje nalog v okviru projektov;

-          dajanje pojasnil;

-          izdelovanje zahtevnejših poročil za potrebe projektov;

-          pridobivanje novih projektov;

-          opravljanje drugih nalog v povezavi z delovnim področjem in po naročilu direktorja.

Kandidatka – kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:


Najmanj VII. stopnja strokovne izobrazbe – zaželena izobrazba iz področja gradbeništva, arhitekture, prostorskega planiranja ipd.

-          Najmanj tri leta delovnih izkušenj na podobnih delih.

-          Komunikativnost, kreativnost in sposobnost timskega dela.

-          Aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika (angleščina)  in pasivno znanje drugega tujega jezika.

-          Dobro obvladovanje orodij MS Office (Word, Excell, Internet) in elektronske pošte

-          Vozniški izpit B kategorije,

Prosto delovno mesto se razpisuje za obdobje do 31.03.2020 z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Kandidatke in kandidati morajo ob prijavi priložiti naslednje obvezne priloge:
-      dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe (fotokopija diplome),
-      kratek življenjepis z navedbo delovnih izkušenj s poudarkom na izkušnjah iz prostorskega planiranja, oblikovanja, vodenja projektov in/ali pridobivanjem mednarodnih projektov, vodjem projektov – koordinacija in finančno vodenje,

-      izjavo o poznavanju dela z računalnikom,
-      izjavo o aktivnem znanju angleščine.

Kontaktna oseba delodajalca:  Jožica Lazar tel. 05 3743 910.

Kandidati prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo po pošti na naslov ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija ali po elektronski pošti na naslov jozica.lazar@icra.si  do vključno 19.7.2019.

O izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
ICRA d.o.o. Idrija, Idrija, Mestni trg 1