Na Cerkljanskem je v okviru operacije E-nostavno na kolo potekala predstavitev dobrih praks s področja kolesarstva

 

LAS s CILjem je v sredo, 12. 6., gostil ogled dobrih praks na Cerkljanskem in sicer na področju kolesarstva, v okviru projekta sodelovanja LAS »E-nostavno na kolo«. Namen operacije je nadgradnja že obstoječih turističnih produktov, kot je »Gorenjsko kolesarsko omrežje«, tako z medregijskim sodelovanjem kot preko investicij v podporno infrastrukturo in opremo, omogočati boljšo kolesarsko izkušnjo z namenom spodbujanja kolesarstva kot oblike trajnostne mobilnosti in kot poslovne priložnosti.

Na ogledu dobrih praks s področja kolesarstva, ki je potekalo na Cerkljanskem, so v operaciji sodelujoče lokalne akcijske skupine in predstavniki sodelujočih občin ter zainteresiranih organizacij imeli možnost spoznati in preizkusiti e-gorska kolesa podjetja Proloco Trade d.o.o. in se popeljati vse do vstopne točke v Bike & Fun Park Scott Cerkno. Tam nam je g. Gosar predstavil njegov nastanek, delovanje in nas popeljal na ogled najlažje poti za spust z gorskimi kolesi. Sledila je še predstavitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles MICikel, ki je nastal v sodelovanju podjetja Vizija sport d.o.o. ter Šolskega centra Velenje. Za zaključek smo dosedanja znanja, pridobljena na podobnih ogledih dobrih praks na Gorenjskem in v Osrednji Sloveniji, strnili v nekoliko drugačnem pogovoru o možnosti avtomatizirane izposoje gorskih koles za turiste in turistke. Ugotovili smo, da segment obiskovalcev, ki si želijo doživeti območje s kolesom, predvsem električnim kolesom, raste, da pa avtomatika pri tovrstni izposoji ne more nadomestiti osebnega stika pri prvi uporabi električnega kolesa in nasvetih, kaj si lahko obiskovalci in obiskovalke ogledajo ter katere poti uporabiti.

Najlepše se zahvaljujemo vsem sodelujočim pri organizaciji in izvedbi dogodka: Občina Cerkno, LTO Laufar Cerkno, Terme in smučišče Hotel Cerkno, Športno društvo Pedal Cerkno, Proloco Trade d.o.o., Vizijasport d.o.o., LAS s CILjem, ICRA d.o.o. Idrija.

 

Foto utrinke z dogodka si lahko ogledate tukaj.

Več informacij o operaciji »E-nostavno na kolo« je na voljo tukaj.

 

 

 

Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino sporočila je odgovoren upravičenec operacije ICRA d.o.o. Idrija.