Namen in cilj razpisa:

Namen razpisa je nagraditi najboljših trideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja. Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

  • uspešen zagon najmanj 30 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
  • stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
  • spodbuditi inovativnost in tržno usmerjenost poslovnih modelov.

Predmet javnega natečaja:

Predmet razpisa je izbor najboljših 30 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2019.

Ciljne skupine/upravičenci:

upravičeni prejemniki so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 registrirale svoje podjetje (v obliki gospodarske dužbe, samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge v skladu z zakonodajo) in so uspešno zaključile ABC usposabljanje, ki ga je organiziral SPIRIT Slovenija ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 30 najbolje ocenjenih.

Pogoje, merila in celotno besedilo razpisa najdete v Uradnem listu na tej POVEZAVI.


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.