Po poročanju spletne  strani www.iusinfo.si še vedno nimamo predpisov za izvedbo GDPR.

>> Še vedno nimamo predpisov za izvedbo GDPR
Delo informacijskega pooblaščenca je v lanskem letu zaznamoval predvsem začetek uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Ob tem pooblaščenka Mojca Prelesnik opozarja, da Slovenija še vedno ni sprejela predpisov za njeno izvedbo. "To v praksi pomeni pravno negotovost tako za podjetja in druge organizacije, uveljavljanje pravic posameznikov kot tudi za izvajanje nadzora. Informacijski pooblaščenec na primer še nima možnosti izrekanja upravnih glob po splošni uredbi," je opozorila in izpostavila ponoven porast števila pritožb zaradi t. i. molka organa ter večje število vloženih pritožb zoper občine.