Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča o podaljšanju roka za prijavo na 5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019. Namesto do 29. maja 2019 bo vloge mogoče oddati do 30. julija 2019. 

Vse ostale določbe javnega razpisa so nespremenjene.


Več informacij:
Sporočilo za javnost o objavi javnega razpisa
Javni razpis

 

VIR: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10420/