AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil spremembe Javnega razpisa za mikrokredite. 

  V javnem razpisu za mikrokredite, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 22/2019, se točka 3. Viri financiranja v celoti nadomesti z:

  Finančni instrument mikrokrediti se financira:

  a) v deležu 62,5% iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014–2020, ki jih, v vlogi upravljalca sklad skladov, upravlja SID Banka in

  b) v deležu 37,5%, z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.

  Skupni razpoložljivi znesek je v višini 18.000.000 EUR. 

 2. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil zaprtje Javnega razpisa za mikirokredite 

  Javni razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019, Ob-1846/19, se je zaprl. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.