Zaključuje se prva faza operacije sodelovanja med LAS-i ODPRTA VRATA KMETIJ, kjer smo skupaj s partnerji LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije in vključenimi pilotnimi kmetijami že pripravili  8 PROGRAMOV Z OGLEDI KMETIJ ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE in PROMOCIJSKE BROŠURE SADNE IN SENENE VERIGE.

V projektu iz našega območja LAS s CILjem sodeluje KMETIJA NA RAVAN iz Cerkljanskem Vrha.

Mleko je eden izmed ključnih kmetijskih proizvodov. Glede na raziskave in trende v tujini se seneno mleko vrača kot izdelek z visoko dodano vrednostjo. Preko vzorčnih izkustvenih kmetij se na območju partnerskih LAS-ov spodbuja pridelava, predelava in poraba senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka ter jagodičevja, sadja in sadnih izdelkov. 
Projekt celovito zajema dva vidika večanja dodane vrednosti kmetijam: dvig kakovosti in s tem dodane vrednosti obstoječe proizvodnje in uvajanje novih dejavnosti z večjo dodano vrednostjo. Z vstopom novih proizvodov na trg, kot je seneno mleko in izdelki iz senenega mleka, ki predstavljajo za slovenski trg noviteto je izrednega pomena tudi vzgoja potrošnika in osveščanje, ki se bo odvijalo skozi konkretno izkušnjo direktno na kmetijah. Kmetije so odprte razlinim ciljnim skupinam in jih o novi ponudbi skozi izkušnjo seznanjajo direktno na kmetijah.

S povezovanjem LAS območij se ustvarja bazen znanja in ponudbe ter s tem možnosti povezovanja znotraj posamezne skupine izdelkov tako na področju spodbujanja pridelave oz. predelave kot tudi trženja. Cilj je, da bi kmetije izkoristili možnosti pridelave senenega mleka in posledično tudi izdelkov iz senenega mleka.

LAS s CILjem

Sadna veriga - brošura

Senena veriga - brošura