Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 05.04.2019, v Ur. L. RS št. 22/2019 in na svoji spletni strani, objavil tri nove javne pozive, ki se nanašajo na DIGITALIZACJO! Podjetja bodo v okviru vavčerjev za digitalizacijo lahko pridobila Vavčer za pripravo digitalne strategije, Vavčer za digitalni marketing in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.

Objavljenih že 9 vavčerskih pozivov
Na spletni strani SPS je bilo do danes objavljenih šest (6) - vavčerskih pozivov in sicer:

  • Vavčer za certifikate kakovosti,
  • Vavčer za zaščito intelektualne lastnine,
  • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
  • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih,
  • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in
  • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

Danes tem vavčerskim pozivom dodajamo paket treh vavčerjev za digitalizacjio, v pripravi pa so tudi že naslednji vavčerji z ostalimi različnimi vsebinami (vavčerji za prototipiranje, vavčerji za prenos lastništva, vavčerji za krožno/zeleno gospodarstvo), katere bo SPS objavljal postopoma v letu 2019.

Vavčerji so enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo MSP-ji

MSP lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 500 EUR do največ 9.999 EUR za posamezni vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. Rokov za prijave ni, obravnava vlog oddanih na javne pozive je HITRA! Oddajte vlogo
Na že objavljene javne pozive vavčerjev (dostopni so na spletni strani SPS: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi) lahko MSP odda vlogo. SPS bo preveril ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva in na podlagi preveritve sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge.

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge, ki:
§ imajo sedež v Republiki Sloveniji,
§ se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
§ so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,
§ imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,
§ niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.). 

Več informacij najdete na spodnji povezavi: 

https://www.grnewsletters.com/archive/novice_sps/Slovenski-podjetniki-sklad-objavlja-tri-nove-vaverje-za-DIGITALIZACIJO-743977902.html?e=&s=u1DG2k

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.