SKLOP 1: Sofinancirala se bo izgradnja LED razsvetljave nepokritih športnih površin v letu 2019.

SKLOP 2: Sofinancirala se bo novogradnja javnih pokritih športnih objektov v letu 2019.

SKLOP 3: Sofinanciral se bo nakup opreme za olimpijske športne centre (po kategorizaciji OKS – ZŠZ) v letu 2019.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin v letu 2019, se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti javne nepokrite športne površine.

Na javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov v letu 2019, se lahko prijavijo občine investitorke, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih bodo stali novi športni objekti.

Na javni razpis za sofinanciranje opremljanja olimpijskih športnih centrov (po kategorizaciji OKS – ZŠZ) v letu 2019, se lahko prijavijo Nacionalne panožne športne zveze, ki imajo trenažne kapacitete zagotovljene v olimpijskem športnem centru.

Rok prijave n arazpis: 30.04.2019

Več na tej povezavi.