Redni letni javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji za leto 2019

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji. Namen sofinanciranja programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji je sodelovanje z interesnimi organizacijami na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter s sorodnimi organizacijami, spodbujanje razvoja filmske in avdiovizualne kulture, pri čemer tudi spodbujanje programov interesnih organizacij ter skrb za afirmacijo stroke.

Več na tej povezavi.

Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2019

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2019. Namen sofinanciranja filmskih festivalov v Republiki Sloveniji je spodbujanje filmske kulture, filmske vzgoje ter omogočanje publiki, da se seznani s sodobnimi praksami domače in tuje filmske ustvarjalnosti.

Več na tej povezavi.

Redni letni javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2019 ter za čas trajanja šolskega leta 2019/2020

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2019/2020 in bodo dokončani najkasneje do 30.10.2020. Namen sofinanciranja kulturnovzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji je izobraževanje in vzgoja na področju filmske kulture in izvajanje filmskih vzgojnih programov in projektov vključno z zagotavljanjem kulturnovzgojnih filmskih dejavnosti v obdobju 11. – 15.11.2019, ob promocijskem dogodku »Slovenski teden filma«.

Več na tej povezavi.