POZOR! 

Sprememba vsebine Javnega poziva za 

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov!

 

Slovenski podjetniški sklad je dne 22.2.2019 v Uradnem listu RS št. 11/2019 objavil Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, dne 15.03. 2019 pa je v Uradnem listu RS objavil spremembo Javnega poziva, ki se nanaša na točko 5.3., in sicer:

 - 5. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.

- 9. Prijavitelj lahko ima v posameznem koledarskem letu v izvajanju le eno pogodbo o sofinanciranju po tem javnem pozivu in skupaj največ tri pogodbe o sofinanciranju (največ eno pogodbo po tem javnem pozivu in največ dve pogodbi po drugih pozivih za vavčerje).

Več informacij najdete na spodnji povezavi:

https://www.grnewsletters.com/archive/novice_sps/POZOR-Sprememba-vsebine-Javnega-poziva-za-Vaver-za-trne-raziskave-tujih-trgov-739184902.html?e=&s=u1DG2k