STARTAP! Idrija-Cerkno

Projekt »Startap! Idrija-Cerkno« je bil odgovor občin, razvojne agencije, uveljavljene gospodarske družbe, zagonskega podjetja in idrijskega mladinskega centra na nizko stopnjo podjetniškega udejstvovanja v občinah Idrija in Cerkno. Projekt predvideva dvig podjetniške kulture in podporo razvoju novih delovnih mest skozi serijo motivacijskih, specialističnih in strateških srečanj, oblikovanje startup skupnosti, mreženje izkušenih gospodarstvenikov z mladimi podjetniki, promocijo in razvoj inovacijskega okolja ter povezovanje s podobnimi iniciativami.

NAMEN

Namen je bil vzpostaviti osnovne pogoje in nastavke za razvoj idrijsko-cerkljanskega inovacijskega okolja, ki ga bo v prihodnosti mogoče nadgraditi z oblikovanjem t.i. »living lab-a« in implementacijo principa »odprtih inovacij« okrog nosilcev gospodarskih dejavnosti.

VEČ O PROJEKTU