Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis 

P1 plus 2019 –
Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

 

Z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnega kredita! Skupno razpisanih 79,2 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere bo tudi letos okrepilo okoli 400 projektov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanje obratnega kapitala v povezavi z razvojnimi investicijami.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 15.03.2019 v Uradnem listu RS št. 16/2019 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Garancije SPSa bodo tudi letos lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke (seznam sodelujočih bank najdete tukaj). Na ta način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,65 % do 1,15 %, prilagojena pa je stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G ) in glede na starost.

Upravičeni stroški projekta morajo nastati v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2020!

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 5.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1. 9., 15.9., 1.10., 15. 10. 2019.

Postopek pridobitve garancije je enostaven, postopek odobritve pa hiter (povprečen čas od oddaje vloge do odobritve cca 1 mesec)!

Na podlagi pozitivnega sklepa banke se lahko prijavite na javni razpis P1 plus 2019! V primeru pozitivne ocene s strani SPSa se izda garancija za zavarovanje bančnega kredita. 

Več informacij na spodnji povezavi:

https://www.grnewsletters.com/archive/novice_sps/Slovenski-podjetniski-sklad-objavlja-razpis-P1-plus-2019-Garancije-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere-738687102.html?e=&s=u1DG2k