Vabimo vas na predstavitev aktualnih javnih razpisov iz PRP 2014 - 2020

Ponedeljek, 25. marec 2019 od 10.00  - 12.00

Pokrita tržnica Idrija, Ulica sv. Barbare 8, Idrija

 

Predstavitev razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz Programa razvoja podeželja 2014 - 2020:

  • 10. JAVNEGA RAZPISA za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018.

(ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij, ureditev greznic in čistilnih naprav, gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil)

 

  • 11. JAVNEGA RAZPISA za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019 namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Omogoča pridobitev finančnih sredstev za nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba. Odprt  je do 29. 5. 2019.

 

  • 5. JAVNEGA RAZPISA za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019.

Namenjen ureditvi objektov in nakupu opreme za namen predelave kmetijskih proizvodov ali trženja kmetijskih proizvodov. Odprt je do 29. 5. 2019.

Predstavitev bo izvedla Darja Zadnik, svetovalka specialistka II - za razvoj podeželja, KGZ Nova Gorica.

Za udeležbo na predstavitvi je potrebna predhodna prijava. Udeležba je BREZPLAČNA. Prijavite se lahko na elektronski naslov: polona.kavcic@icra.si ali na telefonsko številko: 05 37 43 912. Število mest je omejeno. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest.

Aktivnost je organizirana v okviru operacije DOBIMO SE NA TRŽNICI 2, ki je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji in sofinancerji operacije so: LAS s CILjem, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Logatec, LTO Laufar Cerkno in ICRA d.o.o. Idrija.

 

VABILO