Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke morajo, skladno s predpisi, predložiti letna poročila za leto 2018 do konca marca, letos najkasneje do 1.4.2019. Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom hkrati predložijo tudi poročila o prostovoljstvu.
 

Ob predložitvi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb morajo zavezanci datum predložitve podatkov iz letnega poročila AJPES poročati tudi FURS.

 

Več o predložitivi letnih poročil najdete na tej POVEZAVI.