Več možnosti za vključitev v programe

Po novem se lahko tudi prejemniki denarne socialne pomoči, ki so stari več kot 30 let, vključijo v nekatere programe usposabljanja ali v subvencionirano zaposlitev.

V programe Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU), Usposabljanje na delovnem mestu (UDM), Zaposli.me in Praktične programe za spodbujanje zaposlovanja – MIC, se lahko vključijo tudi prejemniki denarne socialne pomoči, ki so starejši od 30 let. 

Namen razširitve ciljne skupine je prispevati k zmanjšanju neskladij med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev, spodbuditi zaposlovanje, izboljšati dostop do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve ter poskrbeti za boljšo socialno vključenost ter enake možnosti na trgu dela.

Preberite več ...