Projekt sodelovanja LAS

E-nostavno na kolo

Operacija E-nostavno na kolo prepoznava potenciale na področju kolesarstva in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

Vključuje:

  • investicije v infrastrukturo,
  • usposabljanje osebja gostinskih subjektov,
  • izmenjavo izkušenj in znanj ter njihovo implementacijo,
  • razvoj storitev in novih proizvodov,
  • vključevanje ranljivih skupin ter
  • promocijo.

VEČ O PROJEKTU

KONTAKT

ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, Idrija

tel. št: 05 37 43 913, 059 340 390

e-pošta: info@icra.si

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl ) in na spletno stran PRP ( https://www.program-podezelja.si/sl/ ).