Upravičeni prijavitelji

Nepovratna sredstva se lahko dodelijo pravnim osebam, za katere velja zasebno ali javno pravo, iz držav upravičenk v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite (države članice EU, Islandija, Norveška, Makedonija, Črna gora, Srbija, Turčija). Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. V okviru zunanjega proračuna lahko sodelujejo tudi naslednje države: Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina ter Tunizija. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

V okviru tega razpisa je na voljo 4 000 00 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti do 1 000 000 EUR, sofinancira se do 85% upravičenih stroškov.

Rok prijave: ‎15‎.‎5‎.‎2019

Več na tej povezavi.