Priložnost za zaposlovanje mladih s pomočjo subvencije

Delodajalci imajo možnost pridobiti subvencijo 5.000 EUR za vsaj enoletno zaposlitev osebe, ki je mlajša od trideset let in je zaključila usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje.

Program Zaposlimo mlade nudi ugodnosti tako za mlade iskalce zaposlitve kot delodajalce, ki želijo v ekipo zaposlenih vključiti novega, mladega člana. 

Delodajalci, ki ustrezajo pogojem v javnem povabilu, lahko izkoristijo priložnost za pridobitev finančne spodbude za zaposlitev mladega kandidata, ki je uspešno opravil usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje. Ponudbo na javno povabilo lahko oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 29. decembra 2019. 

Mladi, ki v mnogih podjetjih predstavljajo nepogrešljiv kader, se lahko po končanem usposabljanju zaposlijo pri delodajalcu, pri katerem bodo pridobili praktično znanje in izkušnje, zaradi katerih bodo konkurenčnejši na trgu dela.

Cilj programa je vključiti 225 mladih iz ciljne skupine.

Več informacij na spodnji povezavi: 

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/priloznost-za-zaposlovanje-mladih-s-pomocjo-subvencije