Skupni program AAL je namenjen spopadanju z izzivom staranja prebivalstva z določanjem zakonskega in organizacijskega okvira za obsežno evropsko sodelovanje med državami članicami o uporabnih raziskavah ter inovacijah na področju IKT za prijetno staranje v informacijski družbi. Glavna dejavnost skupnega programa ALL so raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti. Izvajajo se prek skupno financiranih nadnacionalnih projektov, ki vključujejo partnerje iz vsaj treh različnih sodelujočih držav.

Tema v letu 2019: Sustainable Smart Solutions for Ageing well

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo le organizacije, ki so eksplicitno opredeljene v nacionalnih kriterijih, ki so objavljeni skupaj z razpisno dokumentacijo.

Rok prijave: 24.05.2019

Več na tej povezavi.