V okviru razpisa podpirajo kreativne, kulturne projekte, ki bodo prispevali h krepitvi demokracije in spodbujanju človekovih pravic pred in med evropskimi volitvami v maju 2019 (prioritetno), pa tudi po njih.

Sofinancirajo manjše (od 5.000 do 15.000 EUR), srednje velike (od 15.000 do 30.000 EUR) in velike projekte (od 30.000 do 50.000 EUR). Za sredstva za manjše in srednje velike projekte lahko kandidirajo tako posamezniki kot organizacije, za velike projekte pa samo organizacije.

Razpis se je odprl v začetku februarja in bo odprt do porabe sredstev!

Več na tej povezavi