Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja je objavil javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.